Heta Mahčyma

Heta Mahčyma (It’s Possible)

Zrabi mnie pamacniej

Ranišni napoj z navinaŭ dy padziej,

Chod času paviarni,

Kab my z taboj iznoŭ mahli

Razam maliavać nadziejaŭ dni

Kolieru spakoju, huku dabryni.

 

Usmieškaj liubaj abdymi,

Zvonkim smiecham abudzi,

Kab hučaŭ u serca pamiaci,

Baraniŭ ad sumnych dumak dy biady.

 

Niemasć dzion

Pieramahčy nam,

Znaki spaznać,

Lios adšukać.

Razam być –

Heta mahčyma,

Adnym hučać!

 

Čamu, mnie adkažy,

Praŭda ad luchty zvyčajna na miažy?

Čamu pamylki liohkich sloŭ

Addaliajuć nas iznoŭ,

Pakidaja ŭ pustečy snoŭ,

U nieparazumienni roznych bierahoŭ?

 

Niemasć dzion

Pieramahčy nam,

Znaki spaznać,

Lios adšukać.

Razam być –

Heta mahčyma,

Adnym hučać!

 

Vyšej maru, vyšej trymaj,

Svoj šliach joj asviačaj,

Zhasać toj mary nie dazvaliaj,

Što viadzie za niebakraj,

Dzie my pabudujem novy raj.

Viery u heta ty nikoli nie hubliaj.

 

Niemasć dzion

Pieramahčy nam,

Znaki spaznać,

Lios adšukać.

Razam być –

Heta mahčyma,

Adnym hučać!

 

Vyšej maru, vyšej trymaj,

Svoj šliach joj asviačaj…

©Aleh Vial